Pleio: voor en met de overheid

Pleio is een samenwerkingsverband tussen overheidsorganisaties gericht op communicatie en interactie binnen én met de overheid. Het delen van kennis tussen overheidsorganisaties zorgt voor meer efficiëntie en werkt kostenbesparend. Via de ruim 700 samenwerkingsgroepen binnen Pleio delen specialisten hun ervaring of wordt er gezamenlijk aan een oplossing gewerkt. Pleio laat grenzen tussen overheidsorganisaties vervagen.

Illustratie van een clubje mensen

kenmerkend Pleio

 • Pleio is uniek binnen de overheid door het open source karakter en het gebruik van open standaarden. Alle ontwikkelde software kan kosteloos worden hergebruikt door andere overheden;

 • Pleio valt onder de quasi-inbesteding. Het is dus geen overheid aanbestedingsplichtige partij. Pleio heeft geen commerciële ambities;

 • Overheidsorganisaties kunnen de (generieke) software geheel naar eigen inzicht gebruiken voor eigen doeleinden;

 • Pleio weet wat er speelt bij de overheid, is op de hoogte van de huidige wetgeving en toekomstige vereisten. Pleio informeert de organisaties, brengt hen op de hoogte van consequenties en helpt bij implementatie. Zoals bijvoorbeeld Besluit Digitale Toegankelijkheid. Waar mogelijk neemt Pleio werk uit handen;

 • Pleio biedt een unieke combinatie van functionaliteiten. Het combineert een traditioneel CMS met functionaliteiten van sociale software;

 • Pleio wordt gehost op servers bij ISO gecertificeerde partijen die in Nederland staan. Deze vallen dus onder de Nederlandse en Europese privacywetgeving. Alle communicatie via het platform wordt standaard versleuteld. Het platform heeft een beschikbaarheidspercentage van meer dan 99,9%;

 • Een account op Pleio is kosteloos. Overheidsmedewerkers kunnen daarmee toegang krijgen tot Pleio-platforms en honderden (discussie)groepen over allerlei onderwerpen;

 • Pleio kent een laagdrempelige exitstrategie. Wanneer een organisatie Pleio wil verlaten dan kan men de volledige backup ontvangen;

 • Met Pleio kun je direct aan de slag. Na aanvraag van een site kun je al op dezelfde dag jouw omgeving inrichten;

 • Deelnemen aan Pleio betekent partnerschap;

 • Pleio is BIO compatible.

missie

Pleio werkt met passie en gedrevenheid aan een overheid die één is als het gaat om het delen van kennis, ervaring, het toegankelijk maken van informatie en het samenwerken met in- en externen.

visie

Met een online platform zet Pleio een ‘overheidsproof’ orgaan neer waarin er buiten de grenzen van individuele overheidsorganisaties wordt gedacht, kennis gedeeld, professionals worden ingezet, samengewerkt en projecten worden ontwikkeld. Met efficiëntie in tijd en budget als uitgangspunt en tegelijkertijd oog voor het individu en de overheid.

community

Pleio verbindt vakgenoten, ondersteunt het delen van kennis en het samenwerken tussen medewerkers van de overheid en met belangengroepen, afnemers en/of leveranciers. Alle gebruikers samen noemen we de 'Pleio-community'. Niet alleen helpen ze elkaar, ook hebben ze direct en indirect invloed op de verdere ontwikkeling van Pleio. Een krachtige formule die werkt.

Stichting Pleio

De organisatie achter het platform is Stichting Pleio. Het bestuur van de stichting behartigt de belangen van de sitehouders en houdt onder meer toezicht op de financiële zaken. Alle bestuurders zijn ambtenaar en werken bij organisaties die Pleio gebruiken.

Daarnaast heeft Pleio een beheer- en ontwikkelorganisatie, die voortdurend werkt aan verbeteringen en nieuwe functionaliteiten. Deze organisatie verzorgt ook de helpdesk, organiseert trainingen en ondersteunt beheerders bij het opstarten van een eigen deelsite.

het team

Afbeelding van Fabian Buijing

Fabian Buijing

Front-end developer & Webdesigner
Afbeelding van Jan Wout Koelewijn

Jan Wout Koelewijn

Developer & DevOps engineer
Afbeelding van Jeroen Wellner

Jeroen Wellner

Developer & DevOps engineer
Afbeelding van Koen Geijzers

Koen Geijzers

Communicatie
Afbeelding van Marcel Ziemerink

Marcel Ziemerink

Community manager
Afbeelding van Pim Polderman

Pim Polderman

Security & DevOps engineer
Afbeelding van Wilfred Nas

Wilfred Nas

Product owner
Afbeelding van Wim Essers

Wim Essers

Support

het bestuur

Afbeelding van Tony Cohlst

Tony Cohlst

Plaatsvervangend directeur MKB
Samen is meer dan één: kennis(sen) delen = kennis(sen) vermenigvuldigen. De Pleio-community en de hieruit ontstane oplossingen ondersteunen je om het beste te halen uit onze collectieve kennis als ambtenaar. De kracht zit in het delen: met collega's én burgers/bedrijven. Je kunt kennis makkelijk verspreiden en vermenigvuldigen. Zo is Pleio als onderlinge community gestart en op die basis werkt Pleio ook nu nog voor, met en door ons. Het levert bovendien nieuwe en inspirerende contacten op. Ik heb mij hieraan verbonden en wil mijn bijdrage leveren om het gedachtegoed van Pleio (veilig, betrouwbaar, toegankelijk, betaalbaar en innoverend) te bewaken. Een vanzelfsprekende opgave. Ik ben trots om als voorzitter onderdeel te zijn van deze community.
Afbeelding van Jeroen Naterop

Jeroen Naterop

Informatie adviseur Provincie Gelderland
De moderne mens leeft voor een groot deel in digitale wereld. Als overheid moeten we zorgen dat dit efficiënt, goed beschermd en voor iedere inwoner toegankelijk kan. Als je voor de publieke zaak werkt is Pleio is het perfecte antwoord. Pleio respecteert je privacy, is controleerbaar (open broncode) en gemaakt voor delen en samenwerken zonder grenzen.
Afbeelding van Arjan van Noort

Arjan van Noort

Loco-secretaris/directeur Gemeente Haarlem
Als overheden werken we veel samen, met burgers, bedrijven, andere overheden en binnen onze organisaties met heel veel collega’s van uiteenlopende disciplines. We moeten daarom beschikken over een goed platform om die samenwerking te ondersteunen met informatiepresentatie en -uitwisseling en digitale samenwerkingsruimtes. Pleio biedt daarvoor een moderne en goed beveiligde oplossing en ik ben er trots op dat we dat als overheden met elkaar en voor elkaar hebben kunnen ontwikkelen en uitbouwen. Ik geloof erin dat deze basisvoorzieningen voor ons functioneren als overheid gezamenlijk kunnen worden gemaakt, ontwikkeld en onderhouden en wil daaraan als bestuurslid van Pleio een bijdrage leveren.
Afbeelding van Janneke Start

Janneke Start

Teammanager Digitaal Advies en Communcatieadvies Agro & Natuur & Directie Klant, Advies en Informatie
Volgens mij is de kracht van Pleio dat het een online samenwerkingsplatform is voor de overheid door de overheid. Het is gemakkelijk, betaalbaar en het open source karakter maakt hergebruik mogelijk.